Wédéflex Established Dealer

Boll Dakmanagement B.V. is Wédélex Established Dealer. Daarmee is de keuze gemaakt voor duurzame daksystemen.

Wédéflex duurzame daksytemen hebben een bewezen levenduur van 30 jaar. Dit is onderbouwd met een levensloopverklaring afgegeven door BDA dakadvies. 

Sinds 1999 beschikt Wédéflex over de NEN-ISO 14001 milieuzorgcertificaat.

Met Wédéflex kiest u voor echte duurzaamheid.