Onderhoud

Is uw dak wel schoon ?

Maak minimaal twee keer per jaar het dak schoon en let speciaal op het openhouden van de goten en hemelwaterafvoeren. Loop echter nooit op het dak met extreem hoge of lage temperaturen en let er wel op dat u niet tegen de doorvoeringen stoot. Heeft u een plat dak ouder dan 15 jaar, laat het dak dan jaarlijkse inspecteren.